Tietosuojapaketit

Tarjoamme asiakkaillemme kiinteään hintaan heidän tietosuojan nykytilan arviointia ja tietosuoja-asetuksen perusdokumentaation laadintaa. Palvelumme toteutetaan siten, että asiakkaan kanssa toteutetaan aina ensin tietosuojakartoitus, jossa selvitetään asiakkaan tietosuojatarpeet. Tämän jälkeen – tilatusta kiinteähintaisesta paketista riippuen – laadimme asiakkaamme kanssa heille heidän toiveidensa
mukaisen tietosuojadokumentaation, ja annamme asiakkaallemme yleisen ohjeistuksen siitä, kuinka tietosuojadokumentaation käytännöt voidaan ottaa osaksi käytännön toimintaa.

Voit valita alla olevista paketeista itsellesi mieleisimmän vaihtoehdon:

Starter paketti

Kyselylomake + toimenpideohjeet

650 € (+ alv)

Suppea paketti

Sisältää Starter paketin lisäksi tietosuoja-asetuksen tavanmukaisen tietosuoja-dokumentaation suomeksi ja englanniksi. HUOM! Koska Suppea paketti ei sisällä nimenomaisesti osoitusvelvollisuuden periaatetta koskevia dokumentteja, asiakkaan tulee omatoimisesti Suppean paketin dokumentaation lisäksi huolehtia osoitusvelvollisuuden periaatteen noudattamisesta. Laaja paketti sisältää osoitusvelvollisuuden periaatetta koskevaa dokumentaatiota.

3900 € (+ alv)

Laaja paketti

Sisältää Suppeaa pakettia laajemman tavanmukaisen tietosuojadokumentaation, sillä dokumentaatiossa avitetaan yrityksiä huomioimaan osoitusvelvollisuuden periaate. Tietosuojadokumentaatio laaditaan suomeksi ja englanniksi.

6500 € (+ alv)